Artikel (1)

Keywords: pendidikan

MENGHADAPI INDUSTRI 4.0 SDM RI MASIH RENDAH

image

Jakarta, Progresifjaya.com

Usia Kemerdekaan Republik Indonesia telah 74 tahun, berarti sudah cukup tua NKRI sebagai Negara bangsa di dunia ini. Namun kehidupan berbangsa dan bernegara yang dialami oleh bangsa Indonesia selama diproklamirkan kemerdekaannya yang ditebus dengan pengorbanan darah para pejuang kemerdekaan serta berkat rahmat dan anugerah Allah subhanallah wa ta’ala tersebut masih banyak mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan negara-negara lain yang usianya jauh lebih muda, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia dan terlebih lagi Singapura.

selengkapnya...

Fri, 23 Aug 2019 @11:16